5V 200W IP20

5V 200W IP20
Κωδικός 20-005-0005 Περιγραφή Μετ/της 5V 200W IP20
Voltage (V) 5V Power (W) 40A / 200W
Temperature -20° – +50°C IP Rate IP20
Voltage Range 100-240V AC Size (L*W*H) 190x110x50mm

5V 300W IP20

5V 300W IP20
Κωδικός 20-005-0006 Περιγραφή Μετ/της 5V 300W IP20
Voltage (V) 5V Power (W) 60A / 300W
Temperature -20° – +50°C IP Rate IP20
Voltage Range 100-240V AC Size (L*W*H) 227x115x50mm

5V 300W slim IP20

5V 300W SLIM IP20
Κωδικός 20-005-0007 Περιγραφή Μετ/της 5V 300W Slim IP20
Voltage (V) 5V Power (W) 60A / 300W
Temperature -20° – +50°C IP Rate IP20
Voltage Range 100-240V AC Size (L*W*H) 1212×81.5×31.1mm

12V 100W IP20

Νο 26 12V 100W IP20
Κωδικός

20-012-0013

Περιγραφή

Τροφοδοτικό 12V 100W IP20 Εσωτερικού χώρου

Voltage (V) 12V Power (W) 8,4A / 100W
Temperature -30° – +60°C IP Rate IP20
Voltage Range 100-240V AC Size (L*W*H) 199x98x42mm

12V 200W IP20

5V 200W IP20
Κωδικός 20-005-0003 Περιγραφή Μετ/της 12V 200W IP20
Voltage (V) 12V Power (W) 16.67A / 200W
Temperature -20° – +50°C IP Rate IP20
Voltage Range 100-240V AC Size (L*W*H) 199x110x50mm

12V 60W IP67

12V_60W
Κωδικός 20-0012-0001 Περιγραφή Μετ/της 12V 60W IP67
Voltage (V) 12V Power (W) 5A / 60W
Temperature -20° – +50°C IP Rate IP67
Voltage Range 100-240V AC Size (L*W*H) 162x42x34mm

12V 100W IP67

12V 100W IP67
Κωδικός 20-0012-0002 Περιγραφή Μετ/της 12V 100W IP67
Voltage (V) 12V Power (W) 8.33A / 100W
Temperature -20° – +50°C IP Rate IP67
Voltage Range 100-240V AC Size (L*W*H) 190x52x37mm

12V 10W IP67 0.83A

12V 10W IP67 0.83A
Κωδικός 20-0012-0008 Περιγραφή Μετ/της 12V 10W IP67 0.82A
Voltage (V) 12V Power (W) 0.83A / 10W
Temperature -20° – +50°C IP Rate IP67
Voltage Range 100-240V AC Size (L*W*H) 130x25x21mm

12V 20W IP67 1.67W

12V 20W IP67 1.67A
Κωδικός 20-0012-0009 Περιγραφή Μετ/της 12V 20W IP67 1.67A
Voltage (V) 12 Power (W) 1.67A / 20W
Temperature -20° – +50°C IP Rate IP67
Voltage Range 100-240V AC Size (L*W*H) 148x32x29mm

12V 35W IP67 3A

12V 35W IP67 3A
Κωδικός 20-0012-0010 Περιγραφή Μετ/της 12V 35W IP67 3A
Voltage (V) 12V Power (W) 3A / 35W
Temperature -20° – +50°C IP Rate IP67
Voltage Range 100-240V AC Size (L*W*H) 148x32x29mm